رنگ:
  • نوع ساز: گیتار آکوستیک
  • اندازه: 4/4
  • جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود (Rosewood)
  • تعداد سیم‌ها: 12
رنگ:
  • نوع ساز: گیتار آکوستیک
  • اندازه: 4/4
  • جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود (Rosewood)
  • تعداد سیم‌ها: 12
پاک کردن
تعداد :